Znasz francuski, masz przewagę

france14Znajomość języków obcych nie jest już obecnie wyróżnikiem, większość młodego pokolenia w sposób naturalny i standardowy uczy się co najmniej angielskiego ale coraz częściej poza nim kilku innych języków. Wciąż jednak to angielski i niemiecki przodują wśród Polaków, tymczasem znając francuski zyskuje się przewagę tak na polskim rynku jak i europejskim. Prócz ofert z zagranicy niekoniecznie możemy wybrać ofertę z Francji ale również z Belgii, a także krajów nie francuskojęzycznych, które poszukują pracowników władających francuskim. Nawet jeśli twoja znajomość francuskiego nie wykracza poza poziom komunikatywny łatwiej będzie ci znaleźć prace we Francji niżeli komuś kto nie włada żadnym językiem lub zna tylko angielski. Pracodawcy francuscy doceniają umiejętności polskich pracowników również z zakresu komunikacji, nie trzeba podkreślać iż wola tych, z którymi bez problemu się dogadają. Należy wziąć pod uwagę, iż Polak nie mówiący po francusku nie jest konkurencyjny z Arabem, który po francusku mówi biegle. Tym samym zyskujemy nie tylko w Polsce wyprzedzając kolejkę chętnych do pracy we Francji ale także kolejkę emigrantów chcących podjąć zatrudnienie na terytorium francuskim. Francuski nie należy do języków trudnych, chociaż do łatwych także trudno go zaliczyć, niemniej dla chcącego nic trudnego, podstaw języka można nauczyć się w kilka miesięcy. Przebywając w środowisku Francuzów, jak również arabskich emigrantów mówiących po francusku łatwo jest udoskonalić swoje umiejętności językowe, co jest wartością dodaną pracy we Francji.

7 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *