Ustawodawstwo we Francji

france44Republika Francuska, podobnie jak inne kraje Unii Europejskiej, posiada prawo pracy oparte na ustawodawstwie krajowy, ale również i aktach prawa międzynarodowego, takich jak konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy, konwencje Rady Europy, a w szczególności prawo Unii Europejskiej. Podstawowym aktem w systemie prawa francuskiego w dziedzinie prawa pracy jest Kodeks pracy, który zawiera przepisy ogólne. Ważne jest także to, że niektóre regulacje z zakresu prawa pracy można także odnaleźć w Kodeksie ubezpieczeń społecznych, akcie prawnym, którego w Polsce nie ma. Obok ustaw kluczową rolę odgrywają układy zbiorowe prawa pracy, w szczególności te, które są zawierane dla poszczególnych branż lub przedsiębiorstw w drodze negocjacji prowadzonych pomiędzy pracodawcami a pracownikami z danego sektora reprezentowanymi przez związki zawodowe. Jako że układy zbiorowe przewidują częstokroć dodatkowe lub bardziej korzystne dla pracowników uprawnienia niż przepisy kodeksowe, konieczne jest odwoływanie się do ich treści przy zatrudnianiu pracownika. We Francji umowa o pracę na czas nieokreślony jest podstawową formą zatrudnienia. Stanowi ona również źródło prawa pracy, ale jej postanowienia muszą być zgodne z bezwzględnie obowiązującymi normami prawnymi oraz normami nadrzędnymi, takimi jak układ zbiorowy obowiązujący w danym sektorze. Dla ludzi młodych, ale także i dla obcokrajowców praca we Francji, a konkretnie pierwsza umowa o pracę nie jest jednak od razu umową bezterminową, choć następna już jest dla pracownika ta podstawowa.

Jak nauczyć się języka?

france43Najniższe wynagrodzenie na terenie Republiki Francuskiej wynosi 1457 euro i jest jednym z wyższych w Europie. W związku z tym praca we Francji jest szczególnie dobrze przyjmowana przez naszych rodaków, którzy masową starają się tam wyjechać. Należy jednak wiedzieć, że w przypadku tego kraju szczególnie ważny jest aspekt kulturowy, który często sprawia, że tamtejsi pracodawcy nie wybierają każdego chętnego do pracy. W zasadzie niemal obowiązkowym jest przynajmniej podstawowa znajomość języka francuskiego, który powoduje swobodną komunikację. Jadąc tam do pracy, można między bajki włożyć, stwierdzenie, iż człowiek dogada się na przykład po angielsku. Pomimo że większość francuzów zna ten język, to jednak nie będzie chciało go używać. Natomiast gdy Polak potrafi porozumieć się po francusku ale zapomni na przykład jakiegoś konkretnego słowa, a znać go będzie po angielsku wówczas może się okazać, że rozmówca powie jak to jest pro francusku, stwierdzając jednak od razu, że on angielskiego nie zna. Na szczęście jednak język francuski jest łatwy i wyjątkowo przyjemny. Aby się go nauczyć, należy za wczas poznać podstawowe czasowniki mieć, być, iść najlepiej w czasie teraźniejszym, przyszłym i przeszłym, a reszta znajomości słówek przyjdzie sama. Dla początkujących bardzo dobre są także bajki dla dzieci zarówno te w telewizji jak i w wersji książkowej, gdyż język ich jest prosty i łatwy do przyswojenia. Szlifowanie języka można zacząć, gdy człowiek będzie mógł swobodnie dogadać się w tej wersji podstawowej, która często wystarcza w prostej pracy.

Firmy rodzinne

france42Dobrze płatana praca we Francji nie jest czymś specjalnie nieosiągalnym, zwłaszcza gdy jest się specjalistą w swojej branży. W zasadzie nie ma tu ograniczeń, o jakie specjalizacje chodzi. Mogą to być nawet bardzo niszowe prace, jak na przykład praca kartografa specjalizującego się w mapach sportowych. Być może postronnej osobie takie zajęcie wyda się dość dziwne, jednak jest spora grupa ludzi, zwłaszcza we Francji, która lubię wszelkie zabawy związane z orientacją, czyli przy pomocy mapy. Na tym polega właśnie pomysł na biznes, by znaleźć określoną, w miarę stabilną grupę ludzi, którzy gotowi są kupić, to znaczy zapłacić, za jakiś produkt lub usługę. Być może komuś, taka niewielka grupa wyda się mało interesująca, ale zapewni ona byt firmie. Najważniejsze jest jednak, by państwo nigdy nie było represyjne wobec pracodawców, zwłaszcza wobec tych najmniejszych, którzy często poza tym że są właścicielami przedsiębiorstwa są tak na prawdę także i zwykłymi pracownikami tej instytucji. We Francji system fiskalny sprawia, że firmy w początkowej fazie rozwoju, lub niewielkie firmy rodzinne płacą jedynie podatek od zysku. Jest on jednak do tego niewielki, tak że nie sprawia większych kłopotów budżetowych. Niemal jednak zupełnie odwrotnie jest w Polsce, gdzie system fiskalny utrzymuje się prawie wyłącznie na firmach małych, dając tym dużym wielkie pole do niepłacenia podatków. Tak naprawdę, to wyłącznie naprawa tego chorego systemu może spowodować, że nasz kraj na nowo wróci na drogę rozwoju.

Połączenia lotnicze z Francją

france40Wyjazd do pracy we Francji nie jest dla Polaka zbyt dużym kosztem, gdyż kraj ten jest dość blisko naszych granic, przez co w przeciągu kilkunastu godzin można dojechać do jego wschodniej części z na przykład centralnej Polski. Problemem jest jednak fakt, że w przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii, czy Irlandii lotniczo nasz kraj jest dość słabo powiązany z Francją. Jeżeli chodzi o tanie linie lotnicze, to ich loty z naszego kraju ograniczają się prawie wyłącznie do Paryża, lub podparyskiego Beauvois. Z krakowskich Balic lata do Francji tania linia lotnicza, która teoretycznie łączy te miasto ze szwajcarską Bazyleą, jednak lotnisko dla tego miasta znajduje się już na terytorium Republiki Francuskiej. Te połączenie jest dość dobre, zwłaszcza gdy pracuje się w Alzacji lub Franche-Comté, jednak dla dalszych regionów sam dojazd pod szwajcarską granice zajmuje na tyle czasu, że można by go wykorzystać na dojazd do Polski bezpośrednio. Inna alternatywą tanich lotów, jest możliwość wykorzystania połączeń z państw ościennych. Na przykład z północy Francji można latać do Polski korzystając z belgijskiego lotniska w Charleroi, z którego do Lile jeździ regularna linia autobusowa. Na południu natomiast, w przypadku pracy w Langwedocji można skorzystać z lotniska w Barcelonie lub Gironie, które znajdują się już w hiszpańskiej Katalonii. Warto także czasem sprawdzać, czy narodowi przewoźnicy nie oferują interesujących promocji, przez co można ich liniami latać równie tanio.

O umowach

france41Ponieważ zarobki oraz umowy śmieciowe w naszym kraju powodują przede wszystkim stres, a także i większe bezrobocie dlatego też praca we Francji jest wyjątkowo pożądana przez naszych rodaków. Warto jednak odpowiednio się do niej przygotować oraz pomyśleć na jakiej formie zatrudnienia człowiek chciałby być. W zasadzie można podzielić je na dwa podstawowe umowy. Pierwsza to umowa oparta na francuskim prawie. Podpisywana jest ona zazwyczaj bezpośrednio z francuskim pracodawcą, a pracownik jest objęty ochroną socjalna tamtego kraju. Druga umowa to tak zwana umowa kontraktowa. Często podpisuje się ją z polską agencją pracy tymczasowej, która następnie kieruje swojego pracownika do określonej pracy. Ta druga forma, pomimo że wygląda dość nieciekawie ma jednak sporo plusów. Przede wszystkim adresowana ona jest do osób, które nie chcą wiązać się z jakimś zatrudnieniem na dłużej. Minusem tego jest brak ochrony socjalnej jaka daje umowa na podstawie francuskiego prawa. Chodzi tu o to, że w razie upadku firmy w której się pracuje, państwo francuskie z funduszu pracy nie będzie pokrywać wynagrodzenia jakie ma się wypisane w umowie. Na szczęście tego typu sytuacji nie ma zbyt wiele, a zachodzie przedsiębiorstwa są dość stabilne. Dla Polaków ważne jest jednak wynagrodzenie, by było wysokie i aby w terminie przychodziło na konto. W tym przypadku oby dwie formy zatrudnienia są dość dobrze przestrzegane. Gdy pracuje się na polskiej umowie, pracodawca nie naciska by używało się w pracy języka francuskiego, co jest dobre gdy się go nie zna.

Język francuski komunikatywny.

france39Niskie zarobki, oraz wysokie bezrobocie sprawiają, że praca we Francji dla wielu z nas wydaje się dość dużym marzeniem, które można dość łatwo spełnić między innymi dzięki ogłoszeniom agencji rekrutacyjnych. Cześć z nich oferuje pracę opartą o leasing pracowniczy natomiast cześć jest typowym pośrednikom poszukującym w naszym kraju pracowników dla innej firmy, przedsiębiorstwa. Najważniejszym warunkiem stawianym osobom chcącym podjąć tam pracę, jest obowiązkowa co najmniej minimalna znajomość języka francuskiego, która pozwoli na dogadanie się z pracodawcą. Język angielski we Francji, pomimo że powszechnie znany nie jest akceptowany wobec osób, która przyjeżdżają tutaj za pracą. Oczywiście można się nim posiłkować, ale każdy rodowity francuz będzie się na nas inaczej patrzył, gdy nawet z błędami będziemy się starać z nim porozumieć w jego języku. Jako ciekawostkę mogę podać fakt, że nawet gdy nie jest się zbyt dobrym specjalistą w swojej dziedzinie, to można to narobić właśnie językiem i odpowiednią umiejętnością komunikacji. Zresztą brak porozumienia zawsze ostatecznie doprowadza do konfliktu, a w przypadku gdy pracuje się w grupie to każda negatywna odpowiedzialność spada na tego który nie potrafi się słownie obronić. Dlatego też planując wyjazd do pracy do Francji, lub krajów francuskojęzycznych takich jak Belgia, Szwajcaria czy Kanada, warto za wczas nauczyć się chociażby podstaw tego języka, który nie jest zbyt trudny.

Republikańska Francja

france38Francja jest krajem o ustroju republikańskim, który obowiązuje w tym kraju nieprzerwanie od 1870 roku, kiedy to cesarz Napoleon III abdykował, po przegranej wojnie z Prusami. Jednak korzenie republikańskie sięgają Rewolucji Francuskiej, której przedstawiciele zamordowali po prostu panującą dotychczas rodzinę królewską. Jadać na przykład podjąć pracę we Francji nawet nie zdajemy sobie sprawy, że republikanom nie udało się wymordować wszystkich przedstawicieli dynastii burbońskiej, w związku z czym do dziś na emigracji żyją tytularni władcy Francji. Obecnie jest nim Ludwik XX, którego pełny tytuł brzmi Jego Wysokość z Bożej łaski Król Francji, Burgundii i Brabancji, książę Andegawenii i Kadyksu. Niestety współcześni Francuzi nie wiedzą o tym, że ciągle żyje osoba, która jest ich praworządnym królem. W szkołach francuskich od dziecka uczy się dzieci, że Francja jest republiką, a ten ustrój jest najlepszy ze wszystkich. Omawiając tak zwana wielką rewolucje francuską, we Francuskiej szkole nie wypomina się nic o holokauście jaki wtedy spotkał katolików z rąk tak zwanych postępowców. Terror był tak straszny, że ostatecznie pochłonął także i rewolucjonistów, co pozwoliło Napoleonowi na wypłynięcie jako przywódcy. Ciekawy jest pogląd, jak bardzo świat byłby inny, gdyby nie było wydarzeń sprzed ponad dwustu lat, a w Paryżu urzędował by król Ludwik XX. Najprawdopodobniej we współczesnej Francji nie było by aż tak dużych konfliktów społecznych i narodowościowych, jakie współcześnie obserwuje się w między innymi w stosunku do muzułmanów.

Instytucje europejskie w Strasbourgu

france37Praca w instytucjach europejskich nie musi wcale odbywać się w belgijskiej stolicy Brukseli. Stalica Alzacji miasto Strasbourg także mieści instytucje unijne w tym Parlament Europejski oraz Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Poza tym w mieście funkcjonuje zgromadzenie parlamentarne Rady Europy, czyli organizacji szerszej niż Unia Europejska. Taka sytuacja sprawia że praca w Strasbourgu dla osób zajmujących się integracją jest dość licznie oferowana. Do tego należy doliczyć, wszelkie firmy i przedsiębiorstwa obsługujące tych urzędników, które także muszą zatrudniać pracowników. Podejmując się pracy w instytucjach unijnych należy perfekcyjnie znać przynajmniej dwa języki unijne poza swoim rodzimym. W przypadku pracy w tym mieście w rachubę wchodzą w zasadzie francuski i niemiecki. Osoba która zna te dwa jakże rożne od siebie języki, na pewno także chociażby w stopniu komunikatywnym zna angielski, za pomocą którego mogłaby się porozumieć nie tylko z mieszkańcami wysp brytyjskich, którzy z założenia nie znają innych języków, ale także i z osobami z tak zwanych małych krajów. Warto także zaznaczyć, że pracowników unijnych obowiązuje miejscowe prawo pracy, w związku z czym we Francji osoba taka ma do przepracowania tylko trzydzieści sześć godzin w przeciwieństwie do czterdziestu godzin w Brukseli. Także i system podatkowy jest inny w tych krajach Wynika z tego ze przykładowo asystent z Brukseli Posła do Parlamentu Europejskiego zarabia więcej niż jego odpowiednik w Strasbourgu, choć tak naprawdę są to niewielkie różnice.

Kulturalna stolica

france36Jadąc do pracy we Francji warto poświęcić trochę czasu nie tylko na zwiedzanie, ale także na poznanie kultury tego państwa. W zasadzie w każdym mieście znajdują się jakieś instytucje typu galeria czy teatr. Oczywiście w przypadku braku znajomości języka teatr może nie być idealnym miejscem, ale gdy zna się chociażby komunikatywnie język francuski, wówczas można iść na jakieś przedstawienie, najlepiej coś z klasyki Moliera, który zawsze jest we Francji grany. Oczywiście w przypadku gdy jest praca w Paryżu, wówczas dostęp do kultury jest diametralnie większy. Stolica Francji jest także kulturową stolicą Europy, a pewnie można by nawet stwierdzić że świata. To tutaj mieści się najważniejsze muzeum Luwr, w którym znajduje się największa kolekcja dzieł sztuki. Będąc w Paryżu, warto także zobaczyć jak wiele jest tu pamiątek po naszych wielkich rodakach. Wystawiony jest tutaj pomnik Adamowi Mickiewiczowi, który znajduje się niemal w centrum miasta, oraz Fryderykowi Chopinowi, którego Francuzi uznają także za swojego artystę. Zresztą dla Francuzów rodzimym artysta jest każdy, kto na ich ziemi tworzy, choć w przypadku Chopina jest trochę inaczej. Nasz wspólny artysta miał ojca francuza i matkę polkę, a sam urodził się w Żelazowej Woli na Mazowszu. Sam artysta twierdził że czuje się zarówno Polakiem jak i Francuzem, choć artystycznie można by śmiało stwierdzić, że dla Polski zrobił bardzo wiele, chociażby wprowadzając do świata mazurki czy polonezy.

Północna Alzacja pełna Polaków

20130807_135735Wissembourg to niewielkie miasteczko lezące na północy Alzacji, francuskiego regionu, który graniczy przez rzekę Ren z Niemcami. Pomimo tego że mieszka w nim niecałe dziesięć tysięcy ludzi, jest ono największym miastem na północ od Hagenau. W mieście bardzo dobrze rozwinięty jest przemysł, głównie chemiczny i spożywczy. Dzięki inwestycjom Unii Europejskiej w tym transgranicznym, historycznym mieście powstała strefa ekonomiczna w której swoje fabryki maja największe firmy z branży opakowań, nawozów i tym podobnych. Liczba mieszkańców okazała się jednak niezbyt duża, a niekształcący w pobliżu Niemcy nie chcieli pracować po francuskiej stronie, w związku z czym oparto się na pracownikach z Polski. Sytuacja taka sprawiła, że miasto to, którym kiedyś władał polski król Stanisław Leszczyński, ponownie staje się polska kolonią w Alzacji. Dla osób szukających pracy we Francji, miejsce to może być także dodatkowo atrakcyjne, gdyż znajduje się najbliżej naszego kraju. Na Górny Śląska, skąd najwięcej osób tu przyjechało jest około tysiąca kilometrów. Wissemborg to także miasto posiadające dużą ilość zabytków oraz innych atrakcji. Miejska starówka niemal żywcem przenosi nas w czasy średniowiecza, pobliskie zamki oferują atrakcje nie tylko dla dorosłych ale także i dla dzieci. Warto zaznaczyć, że północna granica miasta jest przy okazji granicą państwa, w związku z czym do czasów powstania Unii Europejskiej większość mieszkańców żyła z przemytu, co także miało swój pozytywny wpływ na miasto.

1 2